O platformě

Specializujeme se na vývoj a provoz služeb a informačních systémů pro poskytování telemedicíny, dálkového monitoringu a personalizované medicíny.

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví se zabývá vývojem a provozováním telemedicínských služeb na platformě InspectLife, které jsou zaměřené na bezpečnost klientů a jejich mobilitu, dálkový monitoring fyziologických hodnot z pohodlí domova a schopnost dálkové komunikace mezi lékařem a pacientem. Institut využívá pro svá řešení pokročilé informační technologie a metody a na vývoji spolupracuje s partnery z vědecké a univerzitní oblasti i průmyslové praxe. Do svých řešení integruje přístroje (komunikační zařízení a senzory měřící fyziologické signály a parametry) úzce spolupracujících dodavatelů. Klienty platformy InspectLife jsou poskytovatelé zdravotních služeb především v oblasti diabetologie, kardiologie, gynekologie, lymfologie i samotní pacienti a to nejen v České republice, ale také v zahraničí (např. Brazílie, Kolumbie a další).

Služby

  • InspectLife GDM
  • InspectLife Lymfa

Služba dálkového monitoringu těhotenské cukrovky, která je nejrozšířenějším typem cukrovky v těhotenství. Služba umožňuje on-line kontrolu léčebného režimu a dálkovou komunikaci mezi lékařem diabetologem a nastávající maminkou.

Podle závěrů z páté Mezinárodní konference na téma gestační diabetes je denní (dálkové) sledování hladiny glykémie s použitím glukometru (nejlépe s paměťovou funkcí) nadřazené k méně časté monitoraci pacientek v ordinacích a může zlepšit individualizaci terapie a výsledky následné léčby.

Metzger, Boyd E., et al. "Summary and recommendations of the fifth international workshop-conference on gestational diabetes mellitus." Diabetes care 30.Supplement 2 (2007): S251-S260.

Více informací na naleznete na gdm.inspectlife.cz

InspectLife – lymfa je služba sekundární prevence i léčby chronických otoků z pohodlí domova. Jednou z nejčastějších příčin chronických otoků je porucha žilně-lymfatického systému, resp. žilně – lymfatické mikrocirkulace. Chronické otoky výrazně zhoršují kvalitu života postižených nejen po zdravotní, ale i socio-ekonomické stránce.

Cílem této služby je mapovat faktory, které mají pozitivní či negativní vliv na stav sledovaných otoků. InspectLife dále rozšiřuje možnosti komunikace s ošetřujícím týmem, poskytuje informace o pravidlech domácí péče a zjištěná fakta slouží k přípravě individualizovaného léčebného programu, který respektuje potřeby a možnosti nemocného.

Více informací na naleznete na lymfa.inspectlife.cz

Pro poskytovatele

Máte zájem o poskytování služeb dálkového telemonitoringu ve Vaší ambulanci, lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo v domově seniorů? Platforma InspectLife umožňuje díky propojení na systém ZDRAVEL široké možnosti telemedicínských a dohledových služeb umožňující dálkový monitoring fyziologických hodnot pomocí napojených koncových zařízení s bezdrátovým přenosem naměřených hodnot jako je např. glukometr, tlakoměr, pulsní oxymetr, váha a EKG přístroj. Platforma InspectLife tak nabízí dálkový monitoring celé řady fyziologických hodnot jako je EKG, krevní tlak a puls, glykémie, tělesná hmotnost a teplota a saturace krve kyslíkem.

Dohledové služby zahrnují možnosti snímkování (např. hojení ran), specializovaných dotazníků (např. hodnocení vývoje zdravotního stavu, možnost hodnocení relapsu duševních onemocnění atd.) a dálkové videokonzultace. Tím se pro poskytovatele zdravotních služeb otevírají nové léčebné možnosti především v monitoringu a léčbě kardiovaskulárních chorob (např. pacienti po cévní mozkové příhodě, pacienti s chronickým srdečním selháním, s hypertenzí, s poruchami srdečního rytmu apod.); metabolických chorob (např. dálkový monitoring pacientů s diabetem (DM 1. typu, gestační DM), vysokým stupněm obezity či pacienti s otoky); a dalších aplikací např. u pacientů v transplantačních programech, monitoring plicních onemocnění (PAH, CHOPN), dálkový monitoring pooperačních ran v jednodenní chirurgii a řada dalších.

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.

Partneři

Diabetická asociace
www.diabetickaasociace.cz
Diabetologie Praha
www.diabetologiepraha4.cz
Prevence2000
www.prevence2000.cz
Zdravel
www.zdravel.cz
OZP
www.ozp.cz
CECG
www.cecg.cz

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú.
Českomoravská 2408/1a
Libeň, 190 00 Praha 9

E-mail: info@inspectlife.cz
Telefon: +420 775 030 330